Meteen naar de inhoud

Mag de executeur dan toch verdelen?

Een executeur die klaar is met zijn werk, moet zijn beheer beëindigen en de goederen (en het geld) ter beschikking stellen van de erfgenamen. De erfgenamen zijn bevoegd om te verdelen, niet de executeur.

Toch oordeelde de kantonrechter te Alkmaar als volgt:
In deze voor de kantonrechter Alkmaar was er een executeur en één erfgenaam die niet wilde meewerken. De kantonrechter oordeelde : “In artikel 4:150 lid 1 BW is bepaald dat de executeur die zijn taak heeft volbracht, bevoegd is zijn beheer te beëindigen door de goederen van de nalatenschap ter beschikking van de erfgenamen te stellen. In het vierde lid van dat artikel is vervolgens bepaald dat indien niet alle erfgenamen bekend zijn of niet alle erfgenamen bereid zijn de goederen in ontvangt te nemen, de executeur op grond van artikel 4:225 BW de erfgenamen door oproepringen in dagbladen of andere doelmatige middelen dient op te sporen. Daarna moet de executeur, indien een erfgenaam zich niet bereid toont het hem toekomende goed in ontvangst te nemen, dit afgeven aan de Staat”.

En, zegt de kantonrechter, de bevoegdheid van de executeur om de goederen van de nalatenschap te verdelen en af te geven aan de erfgenamen dan wel aan de Staat, ligt in het voorgaande besloten zonder dat hiervoor een machtiging van de kantonrechter vereist is.

En dat laatste is nieuw. Omdat de executeur niet tot verdelen bevoegd is, was tot op heden een procedure verdeling nodig om een deel van de nalatenschap  te kunnen afgeven aan de welwillende erfgenamen en een deel aan de Staat voor een niet meewerkende erfgenaam. Nu zegt de kantonrechter letterlijk: Het is aan de executeur om de verdeling te effectueren.

Deze uitspraak kan heel behulpzaam zijn bij een zaak waarin erfgenamen worden geconfronteerd met een erfgenaam die niet wil meewerken:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:4178&showbutton=true&keyword=nalatenschap