Meteen naar de inhoud

Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

Bij deze zak voor het Hof Arnhem-Leeuwarden ging het om de verdeling van goederen bij een echtscheiding. Maar bij een nalatenschap geldt dezelfde regel; “wie zwijgt, raakt kwijt”.

Partijen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. In het echtscheidingsconvenant staat dat er nog € 27.000,- op de bankrekening 1  staat. Daar gaat vanaf wat de man uit een erfenis heeft verkregen, waarna er nog € 11.470,- te verdelen is. Op bankrekening 2 staat nog € 41.037,69. Daar gaat een schenking aan de vrouw van af waarna er nog € 16.361,69. te verdelen is. Verder is er niets meer van elkaar te vorderen hebben en zijn partijen alleen nog aan elkaar verschuldigd wat er in het convenant staat.

Dan blijkt dat de man nog een bankrekening had met een saldo van € 55.000,00. De man heeft dit bedrag voorafgaand aan de echtscheiding overgemaakt naar de ervenrekening van zijn overleden vader.

De vrouw heeft gesteld dat het bedrag van € 55.500,- op de peildatum toebehoorde aan de man. De man stelt dat dit saldo op de peildatum niet meer aanwezig was.

Het hof is van oordeel dat het bedrag van € 55.500,- op de peildatum tot het vermogen van de man behoorde. Dat het bedrag (onverschuldigd) is overgemaakt naar de ervenrekening maakt niet dat de man niet langer recht had op dit bedrag. Het feit dat het geld op een bankrekening staat die op naam staat van de erven van de overleden vader van de man, betekent niet dat het bedrag van € 55.500,00 niet langer aan de man zou toebehoren. Voor het hof staat vast dat het bedrag altijd aan de man heeft toebehoord en dus tot de te verdelen huwelijksgoederengemeenschap.

Het Hof oordeelt voorts dat de man dit bedrag opzettelijk heeft verzwegen. Hij heeft het geld op een bankrekening buiten het bereik van de vrouw heeft geparkeerd en hij heeft het geld terug ontvangen nadat de scheiding een feit was.

Omdat de man het bedrag van € 55.500,- opzettelijk voor de vrouw heeft verzwegen dan wel verborgen, heeft de man geen recht meer op zijn aandeel in het bedrag. In plaats van dat het bedrag tussen partijen wordt verdeeld , veroordeelt het hof de man om het gehele bedrag aan de vrouw te betalen.

Lees hier de hele uitspraak:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:8316&showbutton=true&keyword=nalatenschap