Meteen naar de inhoud

wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling is iets anders dan het verdelen van een nalatenschap. De wettelijke verdeling is de verdeling zoals de wetgever die voor zich ziet. Het is de regel die van toepassing is als er geen testament is, of als in een testament is vastgelegd dat de wettelijke verdeling van toepassing is.

de vordering van de kinderen op de langstlevende

Een wettelijke verdeling kan alleen als er een langstlevende echtgenoot is en tenminste één kind. De langstlevende krijgt alles en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. Onder “alles” wordt verstaan datgene dat aan de overledene toebehoort. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een gemeenschap van goederen is de helft daarvan van de langstlevende. De andere helft is de nalatenschap van de overledene. De kinderen krijgen een vordering ter grootte van het erfdeel.

Een voorbeeld: man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben twee kinderen. De gemeenschap van goederen bedraagt 120. De man overlijdt en heeft geen testament. De helft van de gemeenschap van goederen komt toe aan de vrouw, dat is 60. De andere 60 is de nalatenschap van de man. De vordering van de kinderen bedraagt 20, want ook de vrouw erft een kindsdeel.

Overigens dient de langstlevende ook alle schulden voor zijn of haar rekening te nemen zoals bijvoorbeeld de erfbelasting.

de opeisbaarheid van de vordering van de kinderen

Als uitgangspunt geldt dat de vordering pas opeisbaar wordt bij het overlijden van de langstlevende ouder. Soms zijn er omstandigheden waardoor de vordering eerder opeisbaar is, daar is in het algemeen weinig over te zeggen.

ouderlijke boedelverdeling

De wettelijke verdeling geldt sinds 1 januari 2003. Deze regeling zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel verzorgd achterblijft. Voor die tijd hadden we de ouderlijke boedelverdeling en konden kinderen hun erfdeel direct opeisen. Dat zorgde er nogal eens voor dat de langstlevende in grote financiële problemen achter bleef.

wilsrecht en vruchtgebruik

Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap direct bij de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner terecht. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. In de praktijk leidt dit vooral tot problemen en gevoelens van onrechtvaardigheid als er sprake is van een tweede of derde huwelijk.

Goederen waar de kinderen uit het eerste huwelijk emotionele waarde aan hechten kunnen via de wettelijke verdeling bij de stief-familie terecht komen. Daar heeft de wetgever de wilsrechten voor bedacht. Kinderen kunnen door een beroep op een Wilsrecht eigenaar worden van goederen. De langstlevende mag die goederen wel blijven gebruiken, maar de goederen gaan in ieder geval niet verloren.

wettelijke verdeling in het testament

De wettelijke verdeling kan ook in een testament van toepassing worden verklaard. Het uitgangspunt blijft hetzelfde maar er kan iets bij en er kan ook iets af. De wilsrechten kunnen bijvoorbeeld worden uitgesloten. Een stiefkind kan worden opgenomen in de wettelijke verdeling. Er kunnen andere makingen aan het testament worden toegevoegd zoals een legaat etc.

neem vrijblijvend contact op!

 
maddie@wismanadvocatuur.nl