Meteen naar de inhoud

nalatenschap verdelen

Het verdelen van een nalatenschap is echt iets anders dan de wettelijke verdeling. Logisch dat er door de terminologie veel misverstanden over bestaan.

verdelen

Het verdelen van een nalatenschap heeft overeenkomsten met het verdelen van een huwelijksgemeenschap of het verdelen van een gezamenlijk huis of een gezamenlijke bankrekening.

Er is sprake van twee of meer gerechtigde en er moet worden afgesproken wie wat krijgt.

Als twee mensen gerechtigd zijn tot een woning kan de één de ander uitkopen. Als geen van beiden dat wil moet de woning verkocht worden en wordt de opbrengst gedeeld.

Zo werkt het met een nalatenschap ook. Met drie erfgenamen die alle drie zijn gerechtigd tot een gelijk erfdeel moet er zo worden verdeeld dat zij alle drie goederen of geld krijgen voor een gelijke waarde. Zo kan bijvoorbeeld de woning uit de nalatenschap met een overwaarde van 100 worden toegedeeld aan één erfgenaam en kunnen de andere twee erfgenamen ieder de helft van het banksaldo van 200 krijgen.

Verdelen kan op drie manieren:

  1. door de toedeling van een gedeelte van het goed aan ieder der deelgenoten (drie erfgenamen blijven gezamenlijk eigenaar van het huis);
  2. door overbedeling van een of meer deelgenoten tegen vergoeding van de overwaarde (één erfgenaam krijgt het huis, de anderen ee vergoeding voor de waarde die zij prijsgeven);
  3. door het verdelen van de netto-opbrengst nadat het goed is verkocht, al dan niet op de manier die door de rechtbank wordt bepaald.

alle erfgenamen

Bij de verdeling moeten alle deelgenoten worden betrokken. Voor de verdeling van een nalatenschap betekent dat, dat alle erfgenamen er bij betroken moeten worden.

Als één of meer erfgenamen niet willen meewerken met de verdeling van de nalatenschap, dan kan via een procedure bij de rechtbank de verdeling toch worden geregeld. Erfgenamen die onvindbaar zijn of die niet willen meewerken kunnen worden vervangen door een door de rechtbank te benomen onzijdig persoon. Ook kan de rechter vervangende toestemming geven voor de verkoop van een woning.

vaststelling waarde

Over de waarde van een goed kan er lang ruzie worden gemaakt. De belangen lopen vaak uiteen, de ene erfgenaam heeft baat bij een hoge waarde van huis (degene die uitgekocht wil worden) de andere erfgenaam heeft baat bij een lage waarde (degene die de ander wil uitkopen).

Bij de verdeling van een erfenis moet worden uitgegaan van de waarde ten tijde van het verdelen. Dat is anders dan bijvoorbeeld voor de berekening van de legitieme portie, dan geldt het moment van overlijden.

voorschot

Soms duurt het verdelen van de nalatenschap wel heel erg lang. Het kan zijn dat een erfgenaam behoefte heeft aan een voorschot. Als het geld er is, is de beste oplossing om een afspraak te maken over een gelijk voorschot voor alle erfgenamen.

Als één erfgenaam een voorschot wil en de rest wil daar aan niet meewerken, dan kan in een kort geding een voorschot worden gevraagd, maar dan moet er wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Ook moet duidelijk worden gemaakt dat het voorschot niet tot gevolg zal hebben dat schuldeisers niet betaald kunnen worden. En het moet in verhouding staan tot het te verkrijgen erfdeel.

neem vrijblijvend contact op!

 
maddie@wismanadvocatuur.nl