Meteen naar de inhoud

legitieme portie

onterving

Kinderen kunnen door hun ouders onterfd worden. Als zij dat accepteren krijgen ze niets. Maar kinderen kunnen ook een beroep doen op hun legitieme portie. Dan krijgen zij een geldvordering op de erfgenamen. Deze kinderen worden hierdoor niet alsnog erfgenaam, het zijn legitimarissen. De omvang van de legitieme portie is -heel globaal- de helft van het erfdeel dat het kind volgens de wet zou hebben gekregen.

schending legitieme portie door schenkingen

Het komt voor dat een erflater gedurende zijn leven een groot deel van zijn vermogen schenkt aan bijvoorbeeld één van de kinderen. Bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat een ander kind niets of veel minder krijgt. Dan kan het gebeuren dat er na het overlijden te erven is, de nalatenschap is leeg. In dat geval spreken we van schending van de legitieme portie. Bepaalde schenkingen kunnen door de legitimarissen worden aangetast, dat wordt inkorting genoemd.

Wanneer er heel erg veel is geschonken kan het ook interessant zijn om een beroep te doen op de legitieme portie als er geen sprake is van onterving.

berekening legitieme portie

De legitieme portie wordt berekend over het saldo van de nalatenschap, te vermeerderen met schenkingen die de overledene bij leven heeft gedaan. Niet alle schenkingen tellen mee. Wanneer de nalatenschap en de schenkingen bij elkaar worden opgeteld ontstaat de legitimaire massa. Het onterfde kind heeft recht op een deel daarvan. Het breukdeel hangt af van het aantal erfgenamen volgens de wet. Als er een echtgenoot en drie kinderen achterblijven is de legitieme portie de helft van 1/4e deel. Is er een echtgenoot en twee kinderen, dan is de legitieme portie de helft van 1/3e deel.

recht op inzage

Om de legitieme portie te kunnen berekenen is inzage nodig in de administratie van de overledene. Een legitimaris (onterfd of niet) heeft recht op inzage in alle stukken die hij of zij nodig heeft voor de berekening van zijn legitieme portie. Indien de erfgenamen of een executeur dit weigeren, dan kan de legitimaris via de rechter inzage afdwingen. Dat is een vordering die vrijwel altijd slaagt. Als het nodig is kan er een dwangsom op gezet worden.

termijn: let op!

De legitieme portie wordt zes maanden na het overlijden van erflater opeisbaar. Als er een langstlevende echtgenoot is, dan wordt de legitieme portie meestal pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt. De legitieme portie dient binnen vijf jaar na het overlijden van de overledene te worden opgeëist, daarna vervalt dit recht.

neem vrijblijvend contact op!

 
maddie@wismanadvocatuur.nl