Meteen naar de inhoud

legaat

legaat is een vordering

In een testament kunnen behalve erfgenamen ook legatarissen worden opgenomen. Met een legaat kan er aan een persoon of aan bijvoorbeeld een goed doel een geldsom of een zaak worden toegekend. De begunstigde krijgt dan een vordering op de nalatenschap. Andersom is een legaat een schuld van de nalatenschap aan de begunstigde. De erfgenamen zijn verplicht om het legaat uit te keren. Als er een executeur of vereffenaar is dan is die daartoe verplicht. Wanneer de erfgenamen zuiver hebben aanvaard zijn zij zelfs verplicht het legaat uit hun privévermogen te voldoen als de nalatenschap niet toereikend is. Voor een legaat geldt wat dat betreft hetzelfde als voor de andere schulden.

opeisen

Een legaat van een geldsom wordt zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar, tenzij er in het testament iets anders staat. De wetgever is er vanuit gegaan dat de meeste mensen een legaat wel willen. Als dat toch niet zo is moet de begunstigde expliciet verwerpen.

legaat in relatie tot andere schulden van de nalatenschap

Een legaat is dus een schuld van de nalatenschap. Maar er zijn meestal nog wel andere schulden. Sommige schulden bestaan alm mop datum overlijden zoals één of twee IB-aanslagen. Ook de kosten van een begrafenis of crematie zijn schulden van de nalatenschap. En de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap. Al die schulden hebben voorrang op de legaten.

Als er niet genoeg in de nalatenschap zit, kunnen de legaten worden verminderd.

neem vrijblijvend contact op!

 
maddie@wismanadvocatuur.nl