Meteen naar de inhoud

aanvaarden of niet?

Een erfgenaam heeft drie mogelijkheden; zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Maar niet iedereen checkt meteen het Centraal Testamentenregister of neemt meteen contact op met een notaris. Soms duurt het even of je weet of je wel of niet erfgenaam bent. En juist daarom is het zaak om niet te handelen of juist snel te handelen. Niet te handelen in de zin van laat alle bestanddelen van de nalatenschap met rust, of juist snel: als je min of meer gedwongen wordt om toch iets met de nalatenschap “te doen”, ga dan eerst aar een notaris of een rechtbank om beneficiair te aanvaarden.

zuiver aanvaarden

Met zuiver aanvaarden wordt bedoeld dat de gehele nalatenschap wordt aanvaard, inclusief alle baten en lasten. Ook alle schulden. Mochten in dat geval de schulden de baten overtreffen, dan is degene die zuiver heeft aanvaard ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor deze schulden. Met andere woorden, wie zuiver aanvaard moet wel heel zeker weten dat de schulden van de nalatenschap kunnen worden voldaan uit de nalatenschap zelf. (NB bedenk hierbij dat een legaat ook een schuld is).

Zuiver aanvaarden kan via een daartoe opgemaakte verklaring door een notaris. Maar zuiver aanvaarden kan ook via een (onbedoelde) daad van zuivere aanvaarding. Daar is niet iedereen zich van bewust. Maar door bijvoorbeeld het erkennen of voldoen van een schuld, het innen van een vordering, het instellen van een vordering die een erfgenaam toekomt, het meegeven van waardevolle spullen aan derden etc. kunt u een nalatenschap zuiver aanvaarden. En dan is degene die zuiver heeft aanvaard dus ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor schulden.

beneficiair aanvaarden

Door beneficiair te aanvaarden maakt een erfgenaam een voorbehoud. Alleen als alle schuldeisers zijn betaald en er nog iets over is, dan is de erfgenaam aan de beurt. De wet schrijft voor hoe er met de schuldeisers moet worden omgegaan en welke formaliteiten in acht moeten worden genomen. Het klinkt vaak ingewikkelder dan het is. Beneficiair aanvaarden kan bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene, of -de iets duurdere mogelijkheid- via de notaris.

verwerpen

U kunt een erfenis ook verwerpen. U bent dan op geen enkele wijze betrekken bij de afwikkeling, u bent daar ook niet verantwoordelijk voor en u krijgt ook niets. Verwerpen kunt u, net als beneficiair aanvaarden, bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene of via een notaris.

Let op: als u wil verwerpen, maar toch uw legitieme portie wil ontvangen moet u tegelijkertijd bij het verwerpen de “contantenverklaring” afleggen. Wanneer u deze route wenst te bewandelen is het verstandig altijd eerst naar een notaris of advocaat te gaan voor advies, want als u dit niet goed doet kan het niet gecorrigeerd worden.

Voor beneficiair aanvaarden en verwerpen bij de rechtbank, zie www.rechtspraak.nl

neem vrijblijvend contact op!

 
maddie@wismanadvocatuur.nl